भाववाचक संज्ञा :

भाववाचक संज्ञाभाववाचक संज्ञा
आनंददुःख
भयआशा
प्रेमद्वेष
सम्मानअपमान
आदरभ्रम
स्वार्थलालच
क्रोधशांति
उत्साहकौतुक
संयमनिराशा
आक्रोशईर्ष्या
आश्चर्यधैर्य
निरर्थकताअभिमान
निराशाघृणा
सहानुभूतिदया
अभावसुख
दुःखसगापन
ममतादयालुता
कुटिलतास्वाभिमान
लाचारीसद्भावना
निष्ठानिष्ठावान
विरोधहिम्मत
मिथ्यामहानता
क्षमाशीलताकरूणा
नम्रताविस्फोट
निंदाआलोचना
मौनअज्ञानता
विमलतानिर्दोषता
उदारताअभिमान
हिंसाशांति
आनन्दमयताआबेहूब
रचनात्मकताकाव्यमयता
कल्पितकटाक्ष
उत्साहनिराशा
अनंतआकर्षण
नरमाईकठोरता
संवादसंगति
मैत्रीअवलोकन
उपायउल्लास
उत्तेजनादुःस्वप्न
संकल्पनिष्ठा
लज्जाकुमति
करकसव्यंग्य
अनुभूतिअभिलाषा
अभ्यासपवित्रता
अपवित्रतातड़प
कलेजानिश्छलता
चिंतामौन
निराशाधर्म
अहिंसाअहंकार
कृतज्ञतानिर्मलता
निर्धारदयालुता
निर्मलतापवित्रता
सत्यवादितानिर्दोषता
निराशानिराधार
पीड़ाविस्मय
तड़पनिराशा
निराशानिर्वाण
संतोषनिर्मलता
निर्मातानिरंतर
पीड़ासंवेदना
विस्मयनिर्माण
पीड़ाआकांक्षा
संकल्पविस्मय
आनंददयालुता
निर्दोषतासंवेदना
पीड़ाउपाय
दयापीड़ा
पीड़ाविस्मय
निर्धारपीड़ा
निर्माणसंवेदना
आश्चर्यसंकल्प
निश्चिन्ततापीड़ा
उपायआकर्षण
विस्मयपीड़ा
संवेदनानिर्दोषता
पीड़ानिर्धार
पीड़ानिर्माण
आनंदसंकल्प
दयापीड़ा
विस्मयपीड़ा
उपायसंवेदना
पीड़ादया
पीड़ाविस्मय
निर्धारनिर्माण
पीड़ादया
पीड़ाआश्चर्य
पीड़ानिश्चिन्तता
पीड़ादया
पीड़ाविस्मय
संकल्पपीड़ा
निर्माणदया
पीड़ाविस्मय
निर्धारपीड़ा
संवेदनापीड़ा
दयापीड़ा
आश्चर्यपीड़ा
निर्माणपीड़ा
दयापीड़ा
विस्मयनिर्धार
पीड़ासंकल्प
पीड़ाआश्चर्य
पीड़ानिर्माण
पीड़ादया
पीड़ानिश्चिन्तता
विस्मयपीड़ा
संवेदनापीड़ा
दयापीड़ा
आश्चर्यपीड़ा
संकल्पपीड़ा
निर्धारपीड़ा


Leave a Comment