य अक्षर वाले शब्द

य अक्षर वाले शब्द

क्रमांकशब्दक्रमांकशब्द
1यज्ञ26योग्य
2यात्रा27योग्यताएं
3यथार्थ28यथासंभव
4यकीन29यथावत
5यश30यशस्वी
6यमन31याचिका
7यंत्र32याचक
8यमराज33याचना
9युक्ति34यथेष्ट
10योजना35यात्रा
11योग36यथार्थता
12योग्यता37यथार्थता
13यज्ञशाला38यतिवृद्ध
14यथायोग्य39यम
15यथासमय40यमराज
16यमलोक41यह
17यज्ञोपवीत42यहीं
18यथानाम43यकायक
19यथापूर्व44युग
20यथासंभव45यहूदी
21यथाशीघ्र46यस्म
22यशोगान47यथा
23यथावत48यशस्विता
24यथार्थता49यशस्वीता
25यथार्थवादी50यथार्थवादी
Document
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · क्ष · त्र · श्र

Leave a Comment