ટૂંકા વાક્યો ગુજરાતી

હું તને જડું.તે રાંધન કરે છે.
મારી ઘડિયાળ ચાલે છે.તું કેમ રડું?
તે સુઘરો છે.મને તારો ફોન જોઈએ છે.
મારે પાછા આવવું છે.તે ખાવાની તૈયારીમાં છે.
તું મને યાદ છે.અમે ફરવા જશું.
તે નૃત્ય કરે છે.હું કઈ રીતે કરું?
તે કાલે આવશે.મારે તારા વિશે વાત કરવી છે.
તું ચાવી ખોવાઈ ગયો.તે ખુબજ ગરમ છે.
મારી બહેન ઘરે છે.તે ખિલખિલાટ કરે છે.
તું શું વાંચી રહ્યો છે?હું તેને માનીશ.
તે જાગૃત છે.તમે ક્યારથી આવ્યા?
તે મજામાં છે.મારે થોડું આસમાયા છે.
તે ચિંતિત છે.તું કેમ આવો?
તે બેઠા છે.મારે તારી જરૂર છે.
તે આગળ વધે છે.હું તેને મળીશ.
તે મને ઓળખે છે.તું ક્યાં હતો?
તે ખૂબ મહેનત કરે છે.મારે ફરીથી પ્રયાસ કરવો છે.
તે જાણે છે.તમે શું કહ્યું?
તે બધીને સહાય કરે છે.મારે પાણી પીવું છે.
તે આનંદિત છે.હું બેસીશ.
તે શું કરે છે?હું શું કરું?
તે મારો છે.મારે ઘર જોઈવું છે.
તે ક્યાંથી આવે છે?હું તેને સમજાવું.
તે તાજું છે.મારે થોડું આરામ કરવું છે.
તે વાંચી રહ્યો છે.હું તેના પર વિશ્વાસ કરું.
તે કાચ કાપે છે.મારે ભોજન કરવું છે.
તે સવારે જાગે છે.તમે મને વાંચશો?
તે ખુશ છે.હું ક્યાંથી જઈશ?
તે તરવા જાય છે.મારે સૂવું છે.
તે બોલે છે.હું શાંતિથી બેસું.
તે રમે છે.મારે આ તૈયાર કરવું છે.
તે કોણ છે?હું કાલે આવું.
તે કેવી રીતે છે?મારે મદદ જોઈએ છે.
તે શાંત છે.હું ક્યાં જાઉં?
તે ફરવા જવું છે.મારે ગમે છે.
તે કાલે મળશે.હું ભુલી ગયો.
તે ગીત ગાય છે.મારે તને દેખાડવું છે.
તે ફૂલ સુંદર છે.હું પૂછું.
તે સીધું છે.મારે ઘરે જવું છે.
તે ખુશ છે.હું તને સમજું.
તે સફળ છે.મારે પૂછવું છે.
તે મનોરંજક છે.હું બાજું બેઠું છું.
તે સારું છે.મારે વાત કરવી છે.
તે સમજી ગયો.હું તેના પર વિચારું.
તે જાગી ગયો.મારે તે ગમશે.
મને કોફી ગમશે.તે કામ કરતો હતો.
તમે શું કરો છો?રવિવારે છૂટ્ટી છે.
બુકનો પાનું ખોલો.હું અહીં રહું છું.
અમે બધું સમજી ગયા.તું કેમ હસે છે?
તે ચલાવતા હતા.રાત્રે ચંદ્ર ચમકે છે.
હું તને સમજાવીશ.મારા મમ્મી-પપ્પા ઘરે છે.
તે સુંદર ગીત છે.તેઓ ઘરે જઇ રહ્યા છે.
તમારે શું જોઈએ છે?મારે ઊંઘ આવવી છે.
તે મારો મિત્ર છે.તમે કોણ છો?
આનું શું નામ છે?અમે રમવા જઈશું.
તે ખૂબ મિઠું છે.તું ક્યાં રહે છે?
તે રસોઈ કરી રહી છે.મારા બૂટ ખોવાયા છે.
તું બોલવાનું બંધ કર.આ મારી ચીજ છે.
તે પંખી ઊડી રહ્યું છે.મારી સાથે બેસ.
અમે પૂલમાં તરતા હતા.તે કલાકાર છે.
તું કેટલો સમય લે?તે ખૂબ સરસ છે.
મને મદદ કર.મને કોઈ પરવાહ નથી.
તે કલાક જોવા માટે છે.અમે રમત જીતી.
તે પુસ્તક વાંચે છે.મને ભોજન ગમ્યું.
અમે બધું જોયું.આ કોણ છે?
તું અહીં આવ.તે હમણાં આવ્યો.
હું પેસ્તિ છે.તેને સ્મિત કર્યું.
તું કેમ તકલીફ છે?મારે જઈવું છે.
તે સારું છે.મારા મિત્રો છે.
તે ખૂબ મોટું છે.મારે પડકાર છે.

Leave a Comment