ગુજરાતી વાક્યો :

મારે સ્કૂલ જવું છે.આજે મારો જન્મદિવસ છે.
આ સફરજન ખૂબ જ મીઠું છે.પપ્પા, મારે નવું રમકડું જોઈએ.
શિક્ષકે મને હોમવર્ક આપ્યું.હું ચિત્રકલા શીખી રહ્યો છું.
અંબાજીનું મંદિર ખૂબ સુંદર છે.મારે થોડું પાણી પીને આવું.
ભાઈ, મારે મદદ જોઈએ.આ બાલ્પેન નોંધી લ્યો.
આ કામ ખૂબ જ મુશ્કેલ છે.અમારા ગામમાં પવન વીજળી છે.
આ ફૂલ ખૂબ જ સુગંધિત છે.મારે ગુજરાતી ભાષા શીખવી છે.
આજે મને બહુ મજા આવી.મારે મારા મિત્રો સાથે રમવું છે.
સ્કૂલમાં નવા પુસ્તકો આવ્યા છે.મારે ઘરે જવું છે.
આ ચિત્ર ખૂબ જ સુંદર છે.મારો ભાઈ મારો મિત્ર છે.
મારે આ પુસ્તક વાંચવું છે.આજે વરસાદ આવી રહ્યો છે.
મને આ રમત ખૂબ જ ગમે છે.મારા મમ્મી પપ્પા મારા માટે બેગ લાવ્યા.
આ ટોફી ખૂબ જ મીઠી છે.મારે મારા ભાઈ સાથે ફિલ્મ જોવી છે.
આજે મારે હોમવર્ક કરવું છે.હું રોજ શાળામાં જાઉં છું.
મારા સ્કૂલના મિત્રો ખૂબ જ મજાના છે.મારે પુસ્તકાલયમાં જવું છે.
આ ફિલ્મ ખુબ જ રસપ્રદ છે.આજે મારે પીઠ શીખવી છે.
હું મારા મિત્રો સાથે પાર્કમાં જાઉં છું.આ સોફા ખૂબ જ આરામદાયક છે.
મારે નવી બાઈસિકલ જોઈએ.આ પંખો સારી રીતે ચાલી રહ્યો છે.
મારે સવારનો નાસ્તો કરવો છે.આ બાસ્કેટબોલ રમવા માટે ખૂબ જ મજેદાર છે.
મને ગુજરાતી ગીત ગાવું ગમે છે.મારે મારા ધોરણમાં પ્રથમ ક્રમાંક મેળવવો છે.
આ મીઠાઈ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ છે.મારે મારા પપ્પા સાથે બજારમાં જવું છે.
કેમ હો, તમે કેમ નથી આવ્યા?કેમ છો તું આજ?
કેમ નથી કે તું હસતો નથી?કેમ નહીં તમે કામ કરીશ?
કેમ બેઠા નથી તું?કેમ લાગે છે તમે વધુ વાંચવું?
કેમ નથી તું ખાતો નથી આ વખતે?કેમ જાતો નથી તું પાર્કમાં?
કેમ નથી ખુશ તું આ વખતે?કેમ નથી તું રાજી આ કામ કરવાની?
મને ભૂખ લાગી છે.હું અમરેલીના રહેવાસી છું.
તે બાળક છે.હું સુંદર વાત કરી રહ્યો છું.
તેને સ્કૂલ જવું જોઈએ.તેને આવ્યો છે.
હું ગાડીમાં બેસ્યો છું.તે પ્રવાસ પર છે.
હું પોતાની કિતાબ વાંચી રહ્યો છું.તેને પસંદ કરવી છે.

Leave a Comment