ल अक्षर वाले शब्द

ल अक्षर वाले शब्द

क्रमांकशब्दक्रमांकशब्द
1लडाई26लंगूर
2लज्जा27लहर
3लहराना28लाभ
4लाभ29लगाव
5लहर30लालच
6लालटेन31ललित
7लड्डू32लूट
8लाठी33लोग
9लत34लायक
10लावा35लिबास
11लगान36लिखना
12लक्ष्मी37लोक
13लायन38लिफाफा
14लिपि39लपेटना
15लजीज40लुत्फ
16लाठीचार्ज41लुटेरा
17लिहाज42लुहार
18लेखन43लफंगा
19लय44लोहा
20लालसा45लपट
21लताड़ना46लकड़ी
22लोह47लवण
23लव48लजीला
24लीलाधर49लयबद्ध
25लैला50लीक
Document
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · क्ष · त्र · श्र

Leave a Comment