વિરોધી શબ્દો

વિરોધી શબ્દો એટલે બે તેવા શબ્દો, જેમનો અર્થ એકબીજાના વિપરીત હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ‘જાડો’ અને ‘પાતળો’, ‘ઉપર’ અને ‘નીચે’, ‘ઉજાસ’ અને ‘અંધારું’ વગેરે. આ શબ્દોનો ઉપયોગ વિશેષતા, અવસ્થા, ક્રિયા અથવા ગુણનાં વિપરીત અર્થ દર્શાવવા માટે થાય છે.

વિરોધી શબ્દો :

શબ્દવિરોધી
હાજરગેરહાજર
જથ્થાબંધઅછત
સ્વીકારવુંનકારવું
સાચુંખોટું
સક્રિયનિષ્ક્રિય
ઉમેરવુંબાકાત કરવું
આગળ વધવુંપાછળ હટવું
લાભનુકસાન
હકારાત્મકનકારાત્મક
સહમતઅસહમત
જીવિતમૃત
બધુંકશું નહીં
મંજૂરી આપવીમંજૂરી ન આપવી
મોટીનાની
લાંબીટૂંકી
સારીખરાબ
ગરમઠંડુ
ઉંચોનીચો
ભારેહલકું
દિવસરાત
હમણાંપછી
સરળકઠિન
વધુઓછું
ખીલવુંમરવું
આનંદદુઃખ
નવુંજૂનું
ઝડપથીધીમું
શક્તિશાળીનબળું
ઘાતકીહિતકારી
ભરોસાપાત્રભરોસાપાત્ર નહિ
ખુલ્લુંબંધ
ભવિષ્યભૂતકાળ
સ્વતંત્રનિર્ભર
સ્વસ્થઅ સ્વસ્થ
સૂકુંભીનું
અમીરગરીબ
અંધકારપ્રકાશ
જાગવુંસુવું
પ્રારંભઅંત
એન્ટ્રીબહાર
દોરવુંધક્કો મારવો
પ્રગતિઅધોગતિ
સાચવુંગુમાવવું
પ્યારુંભયંકર
સહનઅસહ્ય
આવકારવુંવાજબી
શક્તિકમજોરી
શ્રેષ્ઠવાંધાજનક
શ્રદ્ધાશંકા
આનંદીદુ:ખી
મુક્તબંધ
શાંતિયુદ્ધ
ઉમંગદુ:ખ
ઉદારકંજૂસ
મિલનવિયોગ
વિજયપરાજય
અસ્તિત્વઅસ્તિત્વ નહિ
સહજઅશહજ
ગૌરવશરમ
સત્યઅસત્ય
પ્રેમદ્વેષ
ઈચ્છાવમળ
પૂજાતિરસ્કાર
મીઠુંતીખું
ઉંઘજાગ્રત
જુસ્સોઉત્સાહહીન
ઉત્સાહબેરૂચી
સમૃદ્ધિગરીબી
જ્ઞાનઅજ્ઞાન
ફાયદોનુકશાન
સમયઅવધિ
અમૂલ્યમૂલ્યહીન
મૌનઅવાજ
રાત્રિદિવસ
સૂર્યચંદ્ર
પ્રકાશઅંધકાર
દેહઆત્મા
જ્ઞાનઅજ્ઞાન
આદિઅંત
સ્વપ્નહકીકત
ક્રોધશાંતિ
સાદુદુષ્ટ
હિંમતભય
અમીક્ષાર
વસ્ત્રનિર્વસ્ત્ર
સિદ્ધિનિષ્ફળતા
પ્રસન્નદુઃખી
શુભઅશુભ
આશાનિરાશા
સમજણઅજ્ઞાન
રમવુંકાર્ય
ઉઠવુંસૂવું
શાંતઅવાજ
આનંદદુઃખ
સંવેદનાનિર્લજ્જ
શીધ્ધઅનુપયોગી
સુઘડઅસુઘડ
અધિકઓછું
સંપૂર્ણઅધૂરું
છેડોનદી
માન્યતાઅસ્વીકાર
આવકખર્ચ
ન્યાયઅજય
એકતાવિભાજન
અધિકસમાન
એકઅનેક
વિરામકાર્ય
સૃષ્ટિવિનાશ
ભવ્યનાનું
આશિર્વાદશાપ
સજગસુવાઈ
શ્રમઆરામ
મીઠુંતીખું
જાડુંપાતળું
સમાનઅસમાન
અધિકઓછું
કમાઈખોટ
સરળકઠિન
પુરાવુંખાલી કરવું
ઉમરાવગુલામ
શુભઅશુભ
પ્રજ્ઞાવિવેક
સહનઅસહ્ય
ત્યાગતાકીદ
આવકારતિરસ્કાર
ભક્તિનાસ્તિકતા
સત્યઅસત્ય
શ્રદ્ધાશંકા
ધ્યાનઉદાસીનતા
ઉપકારદુઃખ
ઉમંગઉદાસીનતા
શ્રદ્ધાશંકા
ત્યાગઆગ્રહ
ઉદાસીનતાઉત્સાહ
યોગભોગ
પ્રવાહનદી
ગુલામમુક્ત
નિષ્કપટકૂટનીતિ
સાહસડર
સંયમઅસંયમ
ઉદ્યોગઆળસ
સંયમઅસંયમ
સચોટઅચોકસ
અનાજપોષણ
વિમલમલિન
પુરૂષસ્ત્રી
અવતારનષ્ટ
મિત્રશત્રુ
ગુરુશિષ્ય
અનુયાયીનેતા
પુરૂષનારી
કડવુંમીઠું
નિષ્ફળતાસફળતા
પ્રકાશઅંધકાર
સત્યખોટ
તેજસ્વીનિર્બળ
સઘનપાતળું
સંપૂર્ણઅધૂરું
ઉમળકોઉદાસીનતા
વ્યસ્તમકાન
શ્રમઆરામ
પ્રયત્નઆળસ
વિમલમલિન
સમરપણત્યાગ
શ્રદ્ધાશંકા
ક્ષતિઉંચાઈ
દેહઆત્મા
અભિમાનનમ્રતા
વિમલમલિન
પવિત્રઅપવિત્ર
પ્રસન્નદુઃખી
સક્રિયનિષ્ક્રિય
શક્તિશાળીનિર્વળ
સારુંખરાબ
તંદુરસ્તબિમાર

Leave a Comment